iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Stav k 16. 12. 2017 21:50:52

Nalezeno 40 záznamů.Poslední změna: 13.12.2017 13:52:58

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace pro veřejnost - údaje o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem 408/14 Oznámení Úřad pro zastupování 18.4.2014     2 dokumenty
Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí pro přihlášení neznámého vlastníka POZEMKY Oznámení OÚ Vacov 22.10.2014 31.12.2023 22.10.2014 dokument PDF (26 kB)
Výroční zpráva 2014 VZ Dokumenty 2.2.2015     dokument PDF (93 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace k 13.2.2015 209/15 Oznámení Úřad pro zastupování 16.2.2015 31.12.2023 16.2.2015 2 dokumenty
Zveřejnění záměru prodeje 494/15 Záměr obce - majetek 20.5.2015   20.5.2015 dokument PDF (423 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 25.06.2015 ZO Usnes. Zastupitelstva 3.7.2015   3.7.2015 dokument PDF (1 MB)
Zápis ze zasedání ZO č. 5 ze dne 24.09.2015 ZO 2015 Usnes. Zastupitelstva 2.10.2015     dokument PDF (0,8 MB)
Nedostatečně identifokovaní vlastníci nemovitostí na území obce - aktualizovaný seznam k 30.11.2015 1309/15/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 30.11.2015 31.12.2023   2 dokumenty
prodej nemovitosti v k.ú. Vlkonice u Vacova VCH Záměr obce - majetek 5.5.2016   5.5.2016 neregistrovaný (DOCX) (170 kB)
Stanovení ořechodné úpravy provozu na místní komunikaci Čábuze - Benešova Hora 960/16 Doruč. veř. vyhl. OÚ Vacov 24.8.2016   24.8.2016 2 dokumenty
Pronájem nemovitosti 09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (428 kB)
Pronájem nemovitosti 2/09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (400 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - seznam k 1.2.2017 189/17/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 17.2.2017 28.2.2018 17.2.2017 neregistrovaný (XLSX) (81 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20.03.2017 RozpočtováOpatření Rozp. a hosp. obce 18.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (67 kB)
Rozpočet na rok 2017 Rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   3 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (108 kB)
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.04.2017 RozpOpatr Rozp. a hosp. obce 10.5.2017 31.12.2017   dokument PDF (61 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 17.05.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 12.6.2017 31.12.2017   dokument PDF (60 kB)
Schválený závěrečný účet ze rok 2016 rozpočet Rozp. a hosp. obce 10.7.2017 1.7.2018 10.7.2017 11 dokumentů
Schválený rozpočet na rok 2017 rozpočet Rozp. a hosp. obce 11.7.2017 1.4.2018   3 dokumenty
Rozpočtová opatření č. 6 ze dne 26.6.2017 RO Rozp. a hosp. obce 12.7.2017 31.12.2017   dokument PDF (71 kB)
Oznámení o obnově katastr. operátu novým mapováním - k.ú. Javorník 826/17 Oznámení KN PT 3.8.2017 30.9.2018 3.8.2017 dokument PDF (118 kB)
Rozpočtová opatření č. 7 ze dne 17.07.2017 RozOp Rozp. a hosp. obce 18.8.2017 1.1.2018 18.8.2017 dokument PDF (58 kB)
Rozpočtová opatření č. 8 ze dne 30.08.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 14.9.2017 1.1.2018 14.9.2017 dokument PDF (61 kB)
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí na území obce Vacov 1084/17 Oznámení Úřad pro zastupování 20.9.2017 1.1.2018 20.9.2017 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 27.09.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 13.10.2017 1.1.2018 13.10.2017 dokument PDF (90 kB)
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a cestovního pasu. info Oznámení MěÚ Vimperk 19.10.2017 1.1.2018   dokument PDF (100 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 17 ze dne 19.10.2017. ZO Zápisy Zastupitelstva 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (39 kB)
Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 18.10.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 13.11.2017 1.1.2018   dokument PDF (140 kB)
Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., 1315a1374 info dle zákona 106/ 13.11.2017 1.1.2018 13.11.2017 dokument PDF (59 kB)
Volby 2018 - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK volby 2018 Volby OÚ Vacov 13.11.2017 1.1.2018   dokument PDF (71 kB)
VOLBY - Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků VOLBY Volby 27.11.2017 13.1.2018 27.11.2017 dokument PDF (84 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 Rozp Rozp. a hosp. obce 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (149 kB)
Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 Rozp Rozp. a hosp. obce 1.12.2017 13.12.2018 1.12.2017 dokument PDF (22 kB)
Pozvánka na ZO dne 18.12.2017 ZO Konání Zastupitelstva 1.12.2017 18.12.2017 1.12.2017 dokument PDF (27 kB)
Pozvánka na 10. zasedání ZK dne 14.12.2017 ZK Konání Zastupitelstva Krajský úřad Jč. 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (312 kB)
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 1576/17 Oznámení KN PT 7.12.2017 7.1.2018 7.12.2017 dokument PDF (73 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Váhalová, nar. 1982 VaP_0812 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 8.12.2017 18.12.2017   dokument PDF (75 kB)
Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 13.11.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 13.12.2017 31.12.2017 13.12.2017 dokument PDF (242 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Váhalová Alena, 1982 VaP_1312 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 13.12.2017 28.12.2017   dokument PDF (74 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.