iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Stav k 23. 6. 2018 10:05:19

Nalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 21.6.2018 8:45:50

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace pro veřejnost - údaje o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem 408/14 Oznámení Úřad pro zastupování 18.4.2014     2 dokumenty
Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí pro přihlášení neznámého vlastníka POZEMKY Oznámení OÚ Vacov 22.10.2014 31.12.2023 22.10.2014 dokument PDF (26 kB)
Výroční zpráva 2014 VZ Dokumenty 2.2.2015     dokument PDF (93 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace k 13.2.2015 209/15 Oznámení Úřad pro zastupování 16.2.2015 31.12.2023 16.2.2015 2 dokumenty
Zveřejnění záměru prodeje 494/15 Záměr obce - majetek 20.5.2015   20.5.2015 dokument PDF (423 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 25.06.2015 ZO Usnes. Zastupitelstva 3.7.2015   3.7.2015 dokument PDF (1 MB)
Zápis ze zasedání ZO č. 5 ze dne 24.09.2015 ZO 2015 Usnes. Zastupitelstva 2.10.2015     dokument PDF (0,8 MB)
Nedostatečně identifokovaní vlastníci nemovitostí na území obce - aktualizovaný seznam k 30.11.2015 1309/15/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 30.11.2015 31.12.2023   2 dokumenty
prodej nemovitosti v k.ú. Vlkonice u Vacova VCH Záměr obce - majetek 5.5.2016   5.5.2016 neregistrovaný (DOCX) (170 kB)
Stanovení ořechodné úpravy provozu na místní komunikaci Čábuze - Benešova Hora 960/16 Doruč. veř. vyhl. OÚ Vacov 24.8.2016   24.8.2016 2 dokumenty
Pronájem nemovitosti 09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (428 kB)
Pronájem nemovitosti 2/09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (400 kB)
Schválený závěrečný účet ze rok 2016 rozpočet Rozp. a hosp. obce 10.7.2017 1.7.2018 10.7.2017 11 dokumentů
Oznámení o obnově katastr. operátu novým mapováním - k.ú. Javorník 826/17 Oznámení KN PT 3.8.2017 30.9.2018 3.8.2017 dokument PDF (118 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 17 ze dne 19.10.2017. ZO Zápisy Zastupitelstva 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (39 kB)
Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 Rozp Rozp. a hosp. obce 1.12.2017 13.12.2018 1.12.2017 dokument PDF (22 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky -Veselý, Vilinger, Váhalová VaP_1812 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 18.12.2017 27.12.2018   dokument PDF (196 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet Rozp. a hosp. obce 2.1.2018 1.1.2019 2.1.2018 4 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2020 rozpočet Rozp. a hosp. obce 2.1.2018 31.12.2018 2.1.2018 dokument PDF (372 kB)
Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 11.12.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 9.1.2018 31.12.2018 9.1.2018 dokument PDF (211 kB)
Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 28.12.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 25.1.2018 1.1.2019 25.1.2018 dokument PDF (193 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 22.1.2018 RozpoctoveOpatreni Rozp. a hosp. obce 21.2.2018 31.12.2018 21.2.2018 dokument PDF (173 kB)
Výroční zpráva za rok 2017. info 106 info dle zákona 106/ 21.2.2018 31.12.2018   dokument PDF (151 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 28.2.2018 348/18 Oznámení Úřad pro zastupování 1.3.2018 1.7.2018 1.3.2018 neregistrovaný (XLSX) (108 kB)
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vacov na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 357/18/OU/Bla Rozpočet ZŠ a MŠ Vac ZŠ a MŠ Vacov 2.3.2018 1.1.2019 2.3.2018 dokument PDF (395 kB)
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 12.02.2018 RozpOp Rozp. a hosp. obce 9.3.2018 1.1.2019 9.3.2018 dokument PDF (106 kB)
Zveřejnění záměru prodeje 0 Záměr obce - majetek 5.4.2018   5.4.2018 dokument PDF (317 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 14.03.2018 RozpOp Rozp. a hosp. obce 11.4.2018 31.12.2018 11.4.2018 dokument PDF (145 kB)
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 11.04.2018 RozpOp Rozp. a hosp. obce 10.5.2018 31.12.2018 10.5.2018 dokument PDF (130 kB)
Informace - změny ve vydávání občanských průkazů info Oznámení MěÚ Vimperk 18.5.2018 31.12.2018   dokument PDF (488 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16.05.2018 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 11.6.2018 31.12.2018 11.6.2018 dokument PDF (147 kB)
Oznámení bezproudí dne 12.7.2018 - Vacov 867/18/OU Oznámení bezproudí e.on 12.6.2018 12.7.2018 12.6.2018 dokument MS Word (48 kB)
Dražební vyhláška -elektronická dražba movitých věcí 856/18/OU Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Praha 18.6.2018 19.7.2018 18.6.2018 dokument PDF (221 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 20 ze dne 14.06.2018. ZO Zápisy Zastupitelstva 21.6.2018 7.7.2018 21.6.2018 dokument PDF (79 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - A. Švec a A. Váhalová VaP_2006 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 21.6.2018 7.7.2018 21.6.2018 dokument PDF (202 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.