iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Stav k 21. 10. 2017 14:24:01

Nalezeno 40 záznamů.Poslední změna: 20.10.2017 13:14:33

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výroční zpráva 2014 VZ Dokumenty 2.2.2015     dokument PDF (93 kB)
Stanovení ořechodné úpravy provozu na místní komunikaci Čábuze - Benešova Hora 960/16 Doruč. veř. vyhl. OÚ Vacov 24.8.2016   24.8.2016 2 dokumenty
Dražební vyhláška na nemovitosti k.ú. Žár u Čkyně LV č. 300, LV č. 131 a k.ú. Nespice LV č. 308 1202/17 Dražební vyhlášky Dražební společnost 6.10.2017 14.11.2017 6.10.2017 3 dokumenty
Dražební vyhláška ne nemovitost -k.ú. Vlkonice u Vacova 1213/17/OU/Bla Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Brno 9.10.2017 14.11.2017 9.10.2017 dokument PDF (174 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - L. Šupolík, nar. 1967 VaP_1910 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 19.10.2017 31.10.2017   dokument PDF (74 kB)
Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí pro přihlášení neznámého vlastníka POZEMKY Oznámení OÚ Vacov 22.10.2014 31.12.2023 22.10.2014 dokument PDF (26 kB)
Oznámení o obnově katastr. operátu novým mapováním - k.ú. Javorník 826/17 Oznámení KN PT 3.8.2017 30.9.2018 3.8.2017 dokument PDF (118 kB)
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a cestovního pasu. info Oznámení MěÚ Vimperk 19.10.2017 1.1.2018   dokument PDF (100 kB)
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace k 13.2.2015 209/15 Oznámení Úřad pro zastupování 16.2.2015 31.12.2023 16.2.2015 2 dokumenty
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - seznam k 1.2.2017 189/17/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 17.2.2017 28.2.2018 17.2.2017 neregistrovaný (XLSX) (81 kB)
Nedostatečně identifokovaní vlastníci nemovitostí na území obce - aktualizovaný seznam k 30.11.2015 1309/15/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 30.11.2015 31.12.2023   2 dokumenty
Informace pro veřejnost - údaje o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem 408/14 Oznámení Úřad pro zastupování 18.4.2014     2 dokumenty
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí na území obce Vacov 1084/17 Oznámení Úřad pro zastupování 20.9.2017 1.1.2018 20.9.2017 2 dokumenty
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Javorník 1159/17 Oznámení KN PT 3.10.2017 20.11.2017 3.10.2017 dokument PDF (146 kB)
Oznámení o bezproudí - Nespice 25.10.2017 1130/17 Oznámení bezproudí e.on 3.10.2017 26.10.2017   dokument MS Word (46 kB)
Oznámení bezproudí - Javorník 23. a 24.10. 1087 - 1089/17 Oznámení bezproudí e.on 20.9.2017 25.10.2017   3 dokumenty
Oznámení bezproudí Benešova Hora 25. a 26.10. 1086/17 Oznámení bezproudí e.on 20.9.2017 27.10.2017   2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19.04.2017 RozpOpatr Rozp. a hosp. obce 10.5.2017 31.12.2017   dokument PDF (61 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (108 kB)
Rozpočtová opatření č. 6 ze dne 26.6.2017 RO Rozp. a hosp. obce 12.7.2017 31.12.2017   dokument PDF (71 kB)
Schválený závěrečný účet ze rok 2016 rozpočet Rozp. a hosp. obce 10.7.2017 1.7.2018 10.7.2017 11 dokumentů
Rozpočet na rok 2017 Rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 17.05.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 12.6.2017 31.12.2017   dokument PDF (60 kB)
Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 27.09.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 13.10.2017 1.1.2018 13.10.2017 dokument PDF (90 kB)
Rozpočtová opatření č. 7 ze dne 17.07.2017 RozOp Rozp. a hosp. obce 18.8.2017 1.1.2018 18.8.2017 dokument PDF (58 kB)
Schválený rozpočet na rok 2017 rozpočet Rozp. a hosp. obce 11.7.2017 1.4.2018   3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20.03.2017 RozpočtováOpatření Rozp. a hosp. obce 18.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (67 kB)
Rozpočtová opatření č. 8 ze dne 30.08.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 14.9.2017 1.1.2018 14.9.2017 dokument PDF (61 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 25.06.2015 ZO Usnes. Zastupitelstva 3.7.2015   3.7.2015 dokument PDF (1 MB)
Zápis ze zasedání ZO č. 5 ze dne 24.09.2015 ZO 2015 Usnes. Zastupitelstva 2.10.2015     dokument PDF (0,8 MB)
VV - Oznámení o veřejném projednávání návrhu změna č. 3 ÚP Vacov UP Veřejná vyhláška MěÚ Vimperk 5.10.2017 14.11.2017 5.10.2017 dokument MS Word (64 kB)
Volby - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků VOLBY Volby OÚ Vacov 5.9.2017 22.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (68 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Vacov volby Volby OÚ Vacov 4.10.2017 22.10.2017 4.10.2017 dokument PDF (29 kB)
Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí v obci Vacov volby PS 2017 Volby 21.8.2017 21.10.2017   dokument PDF (66 kB)
Záměr prodeje nemovitosti 956/17 Záměr obce - majetek 9.10.2017 26.10.2017 9.10.2017 dokument PDF (85 kB)
Pronájem nemovitosti 2/09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (400 kB)
Zveřejnění záměru prodeje 494/15 Záměr obce - majetek 20.5.2015   20.5.2015 dokument PDF (423 kB)
prodej nemovitosti v k.ú. Vlkonice u Vacova VCH Záměr obce - majetek 5.5.2016   5.5.2016 neregistrovaný (DOCX) (170 kB)
Pronájem nemovitosti 09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (428 kB)
Záměr prodeje nemovitosti 956/17 Záměr obce - majetek 9.10.2017 25.10.2017 9.10.2017 neregistrovaný (DOCX) (79 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.