iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Stav k 22. 3. 2018 10:51:22

Nalezeno 40 záznamů.Poslední změna: 21.3.2018 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací obdoví roku 2018 pro obec Vacov. daň 2018 Oznámení KÚ Vimperk 18.12.2017 31.5.2018   dokument PDF (106 kB)
Výroční zpráva za rok 2017. info 106 info dle zákona 106/ 21.2.2018 31.12.2018   dokument PDF (151 kB)
Aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí pro přihlášení neznámého vlastníka POZEMKY Oznámení OÚ Vacov 22.10.2014 31.12.2023 22.10.2014 dokument PDF (26 kB)
Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 Rozp Rozp. a hosp. obce 1.12.2017 13.12.2018 1.12.2017 dokument PDF (22 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 22.1.2018 RozpoctoveOpatreni Rozp. a hosp. obce 21.2.2018 31.12.2018 21.2.2018 dokument PDF (173 kB)
Schválený rozpočet na rok 2017 rozpočet Rozp. a hosp. obce 11.7.2017 1.4.2018   3 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2020 rozpočet Rozp. a hosp. obce 2.1.2018 31.12.2018 2.1.2018 dokument PDF (372 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (108 kB)
Schválený závěrečný účet ze rok 2016 rozpočet Rozp. a hosp. obce 10.7.2017 1.7.2018 10.7.2017 11 dokumentů
Rozpočet na rok 2017 Rozpočet Rozp. a hosp. obce 19.4.2017 31.3.2018   3 dokumenty
Schválený rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet Rozp. a hosp. obce 2.1.2018 1.1.2019 2.1.2018 4 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20.03.2017 RozpočtováOpatření Rozp. a hosp. obce 18.4.2017 31.3.2018   dokument PDF (67 kB)
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 12.02.2018 RozpOp Rozp. a hosp. obce 9.3.2018 1.1.2019 9.3.2018 dokument PDF (106 kB)
Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 11.12.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 9.1.2018 31.12.2018 9.1.2018 dokument PDF (211 kB)
Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 28.12.2017 RozpOpatreni Rozp. a hosp. obce 25.1.2018 1.1.2019 25.1.2018 dokument PDF (193 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky - Váhalová, Beňo VaP_0803 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 9.3.2018 26.3.2018   dokument PDF (197 kB)
Výzva k vyzvednutí zásilky -Veselý, Vilinger, Váhalová VaP_1812 Ozn. o ulož. písemn. Česká pošta 18.12.2017 27.12.2018   dokument PDF (196 kB)
prodej nemovitosti v k.ú. Vlkonice u Vacova VCH Záměr obce - majetek 5.5.2016   5.5.2016 neregistrovaný (DOCX) (170 kB)
Výroční zpráva 2014 VZ Dokumenty 2.2.2015     dokument PDF (93 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 25.06.2015 ZO Usnes. Zastupitelstva 3.7.2015   3.7.2015 dokument PDF (1 MB)
Zápis ze zasedání ZO č. 17 ze dne 19.10.2017. ZO Zápisy Zastupitelstva 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (39 kB)
Pozvánka na zastupitelstvo obce 22.3.2018 ZO Konání Zastupitelstva 15.3.2018 23.3.2018 15.3.2018 dokument PDF (25 kB)
Zápis ze zasedání ZO č. 5 ze dne 24.09.2015 ZO 2015 Usnes. Zastupitelstva 2.10.2015     dokument PDF (0,8 MB)
Konkurzní řízení na ředitele/ky ZŠ a MŠ Malenice Oznámení Obec Malenice 15.3.2018 16.4.2018   dokument PDF (105 kB)
Pronájem nemovitosti 09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (428 kB)
Nedostatečně identifokovaní vlastníci nemovitostí na území obce - aktualizovaný seznam k 30.11.2015 1309/15/OU/Bla Oznámení Úřad pro zastupování 30.11.2015 31.12.2023   2 dokumenty
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizace k 13.2.2015 209/15 Oznámení Úřad pro zastupování 16.2.2015 31.12.2023 16.2.2015 2 dokumenty
Pronájem nemovitosti 2/09/2016/CH Záměr obce - majetek 14.9.2016   14.9.2016 dokument PDF (400 kB)
Bozproudí - Benešova Hora 23.3.2018 272/18 Oznámení bezproudí e.on 1.3.2018 24.3.2018   dokument MS Word (48 kB)
Bezproudí - Benešova Hora 19.3. a 21.3. a 26.3.2018 328/18 Oznámení bezproudí e.on 9.3.2018 26.3.2018   3 dokumenty
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 28.2.2018 348/18 Oznámení Úřad pro zastupování 1.3.2018 1.7.2018 1.3.2018 neregistrovaný (XLSX) (108 kB)
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Vacov na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 357/18/OU/Bla Rozpočet ZŠ a MŠ Vac ZŠ a MŠ Vacov 2.3.2018 1.1.2019 2.3.2018 dokument PDF (395 kB)
DV - elektronická dražba k.ú. Nespice 372/18/OU/Bla Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Plz 9.3.2018 24.4.2018 9.3.2018 dokument PDF (176 kB)
Informace pro veřejnost - údaje o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem 408/14 Oznámení Úřad pro zastupování 18.4.2014     2 dokumenty
Dražební vyhláška - k.ú. Mladíkov 414/18 Dražební vyhlášky Exe Praha 6 15.3.2018 27.4.2018 15.3.2018 dokument PDF (135 kB)
VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby Javorník rozhledna 415/18 Veřejná vyhláška MěÚ Vimperk 15.3.2018 31.3.2018 15.3.2018 dokument PDF (175 kB)
Zveřejnění záměru prodeje 494/15 Záměr obce - majetek 20.5.2015   20.5.2015 dokument PDF (423 kB)
Oznámení o obnově katastr. operátu novým mapováním - k.ú. Javorník 826/17 Oznámení KN PT 3.8.2017 30.9.2018 3.8.2017 dokument PDF (118 kB)
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Javorník u Stach. 88/18/OU/Bla Oznámení KN PT 15.1.2018 30.4.2018 15.1.2018 dokument PDF (234 kB)
Stanovení ořechodné úpravy provozu na místní komunikaci Čábuze - Benešova Hora 960/16 Doruč. veř. vyhl. OÚ Vacov 24.8.2016   24.8.2016 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.