iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Detail

Zveřejnění záměru prodeje

Značka: 0 Zveřejněno od: 5.4.2018 10:15:56 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Vacov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Záměr prodeje pozemku p.č. 679/10 o vým. 1215 m2 v k.ú. Vacov

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 317 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Vacov

Vyvěšeno od: 5.4.2018
Má být vyvěšeno do: 21.4.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.4.2018 10:15:56
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.