iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje

Značka: 444/20 Zveřejněno od: 10.7.2020 10:59:48 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Vacov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Jedná se o prodej části pozemku v k.ú. Žár u Čkyně - Ptákova Lhota

Obsah vyvěšení (neregistrovaný (DOCX), 71 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Vacov

Vyvěšeno od: 10.7.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.7.2020 10:59:48
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.