iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Detail

prodej nemovitosti v k.ú. Vlkonice u Vacova

Značka: VCH Zveřejněno od: 5.5.2016 0:00:01 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Vacov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 446/2 v k.ú.Vlkonice u Vacova

Obsah vyvěšení (neregistrovaný (DOCX), 170 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Vacov

Vyvěšeno od: 5.5.2016
Má být vyvěšeno do: 20.5.2016

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.5.2016 0:00:01
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.