iMunis eDeska

Vacov

Úřední deska – Detail

Pronájem nemovitosti

Značka: 2/09/2016/CH Zveřejněno od: 14.9.2016 14:53:07 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Vacov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 400 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Vacov

Vyvěšeno od: 14.9.2016
Má být vyvěšeno do: 29.9.2016

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.9.2016 14:53:07
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.